• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welkom. Het is ons een vreugde, weer, gelijk de laatste jaren zo dikwijls het geval was, te vertoeven te midden van de artsen en hun in enkele woorden toe te spreken.
De resultaten van zeven jaar

Gij hebt ons ingelicht omtrent het doel van de wereldvereniging van medici en omtrent de resultaten, die zij in de loop van haar zevenjarig bestaan heeft behaald. Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van deze gegevens en van de veelvoudige taak, waaraan gij uw aandacht en uw krachten hebt gewijd:

 • contact met en vorming van nationale artsenverenigingen;
 • uitwisseling van ervaringen;
 • onderzoek van de actuele problemen in de verschillende landen;
 • formele overeenkomsten met verschillende verwante organisaties; stichting van een algemeen secretariaat te New York;
 • oprichting van een eigen orgaan "World Medical Journal".

Naast deze meer administratieve resultaten,

 • het vaststellen en het uitvoeren van verschillende gewichtige punten in het beroep en de stand van de arts;
 • het verdedigen van de goede naam en de eer van de corporatie der artsen;
 • het uitwerken van een internationale code van medische ethiek, die reeds door 42 landen is aanvaard;
 • het aannemen van een nieuwe formule van de eed van Hippocrates (eed van Geneve);
 • het officieel veroordelen van de euthanasie.

En onder vele andere kwesties nog die, welke betrekking hebben op de vorming en ontwikkeling van het universitair onderwijs voor de opleiding van jonge artsen en vooral voor het medisch onderzoek. Wij hebben hier slechts enkele punten aangestipt.

Op het program van dit achtste congres hebt gij o.a. er nog aan toegevoegd:

 • de plichten van de arts in tijd van oorlog en vooral in tijd van een bacteriologische oorlog;
 • de houding van de arts tegenover de chemische en atomische oorlog en
 • de proeven op mensen.
De Paus over de morele en juridische problemen van de medische wetenschap

Het medisch, technisch en administratief aspect van deze problemen is uw terrein; maar met betrekking tot het morele en juridische aspect willen wij uw aandacht vragen voor enkele punten. Verschillende problemen, die u bezighouden, hebben ook ons bezig gehouden en wij hebben daarover gesproken in verschillende toespraken.

Als wij vandaag enkele van deze punten, hoe gewichtig en verstrekkend ook, slechts kort vermelden, dan hopen wij, dat de vroeger gegeven uiteenzettingen als aanvulling kunnen dienen; om deze toespraak niet te lang te maken, zullen wij die uiteenzettingen telkens volledig in een noot vermelden.

Document

Naam: NOUS SOMMES - OVER DE GRONDSLAGEN VAN DE MEDISCHE MORAAL
Tot de deelnemers aan het achtste congres van de Wereldvereniging van Medici "Sodalitas medicorum universalis"
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1954
Copyrights: © 1958, Ecclesia Docens 0764, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vertaling uit het Frans: Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam