• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar echter een duurzame vrede noch voor de mensen afzonderlijk noch voor de volken is aangebroken, moeten allen vurig en nederig bidden, dat deze ons volledig en blijvend worde geschonken; en wel zo, dat de allerheiligste Maagd, die eens de vorst van de vrede Vgl. Jes. 9, 6 aan de wereld schonk, door haar voorspraak en bescherming van de mensen als vrienden tot elkaar brenge; want zij kunnen dan alleen een ongestoorde voorspoed genieten, voor zover deze door ons in dit aardse leven te bereiken is, wanneer zij niet door vijandschap van elkaar zijn gescheiden, niet jammerlijk in tweedracht leven, niet door bedreiging en vreesaanjaging in vijandelijke kampen worden verdeeld, maar wanneer zij in broederlijke liefde verenigd elkaar de hand reiken en de vredeskus schenken, "als het teken van veilige vrijheid" Cicero, Philippica. II, 44 zulk een vrijheid immers maakt onder leiding van rechtvaardigheid en liefde van de verschillende standen, volken en naties één geheel, één eensgezinde families.

Moge de Goddelijke Verlosser door de voorspraak en de bemiddeling van onze liefderijke Moeder aan deze vurige wensen de rijkste uitwerking verlenen; Onze wensen, waarmede, zoals Wij stellig verwachten, niet alleen onze eigen kinderen zullen instemmen, maar ook zij allen, aan wie de bloei van de christelijke beschaving en van de burgerlijke samenleving ter harte gaat.

Gegeven bij St. Pieter te Rome, op de 8ste dag van september, het Feest van de Geboorte van de Heilige Maagd Maria, in het jaar 1953, het vijftiende van mijn pontificaat,

Paus Pius XII

Document

Naam: FULGENS CORONA
Stralende erekroon - 100 jaar dogmaverklaring Onbevlekte Ontvangenis
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1953
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam