• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bevestiging te Lourdes

Het schijnt alsof de allerzaligste Maagd Maria zelf deze uitspraak, door de plaatsbekleder van haar Goddelijke Zoon op aarde onder bijval van de gehele Kerk gegeven, heeft willen bevestigen. Er waren immers nog geen vier jaren voorbij toen in een Frans dorpje, aan de voet van de Pyreneën Lourdes, red. een onschuldig eenvoudig meisje H. Bernadette red. een verschijning kreeg van de maagdelijke Moeder Gods in de grot van Massabielle. Zij was jeugdig en beminnelijk van uiterlijk en gekleed in een schitterend wit kleed met een blauwe afhangende gordel en witte mantel. Toen het meisje, dat Zij met haar verschijning vereerde, Haar dringend naar Haar naam vroeg, antwoordde Zij met de ogen naar de hemel en vriendelijk glimlachend: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis."

Document

Naam: FULGENS CORONA
Stralende erekroon - 100 jaar dogmaverklaring Onbevlekte Ontvangenis
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1953
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam