• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PERSOONLIJKE BRIEF AAN KARDINAAL MINDSZENTY
Onmiddellijk na het bericht van diens bevrijding

Met dezelfde vaderlijke ontroering, waarmee Wij acht jaar geleden met grote droefheid vernamen van de onrechtvaardige verbanning uit uw residentie en van uw gevangenneming, waartegen Wij meermalen en in het bijzonder in een openbaar consistorie hebben geprotesteerd, vernemen Wij thans tot Onze grote vreugde, dat u bevrijd bent. Deze vreugde wordt gedeeld door de gehele katholieke wereld, die in de geest op dit ogenblik verenigd is met uw vaderland.
Wij brengen daarvoor innig dank aan God, die de onophoudelijke smeekbeden van alle gelovigen heeft verhoord en door Zijn bijstand uw geloof heeft versterkt en uw deugd heeft doen schitteren te midden van het mateloos grote lijden, dat gij voor Christus hebt ondergaan.
Dit alles moge een gelukkige voorbode zijn voor het dierbare Hongaarse volk, opdat voor uw apostolische ijver en door de ijver der andere bisschoppen, edelmoedig beantwoord door uw gelovigen, het katholieke leven na zoveel gevaarvolle dwalingen en bloedvergieten opnieuw moge opbloeien en de trouwe aanhankelijkheid aan de Katholieke Kerk en aan de Apostolische Stoel, een erfenis van uw voorvaderen, steeds moge blijve schitteren.
Terwijl Wij voor de slachtoffers van de allerdroevigste gebeurtenissen van deze dagen de eeuwige rust afsmeken, geven Wij aan u, dierbare zoon, die Wij steeds voor Onze geest hadden en in Onze gebeden indachtig waren, uit geheel Ons hart als onderpand van de Goddelijke bijstand Onze Apostolische Zegen, die Wij uitstrekken tot alle andere herders, tot de geestelijkheid en tot alle gelovigen, inzonderheid tot hen, die door het zware onheil der laatste dagen getroffen zijn
Zie ook:
Dossier over de Hongaarse opstand (1956)

Document

Naam: PERSOONLIJKE BRIEF AAN KARDINAAL MINDSZENTY
Onmiddellijk na het bericht van diens bevrijding
Soort: Paus Pius XII - Brief
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 31 oktober 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief, jrg. 11, nr. 46
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam