• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Galilei heeft belangrijke normen van epistemologische aard geformuleerd die onontbeerlijk blijken om de Heilige Schrift en de wetenschap met elkaar in overeenstemming te brengen. In zijn brief aan de groothertogin-moeder van Toscane, Christine de Lorraine, bevestigt hij opnieuw de waarheid van de Schrift: "De Heilige Schrift kan nooit liegen op voorwaarde evenwel dat men tot haar ware betekenis doordringt, welke - wat men denk ik niet kan ontkennen - dikwijls verborgen is en sterk afwijkt van die welke de loutere betekenis van de woorden lijkt aan te geven." Nationale uitgave van de werken van Galilei, vol. V, blz. 315 Galilei introduceert het beginsel van een interpretatie van de heilige boeken die boven hun letterlijke betekenis uitgaat maar overeenstemt met de bedoeling van en het uiteenzettingstype dat elk van hen eigen is. Het is nodig, zoals hij verklaart, dat 'de wijzen die uitleg geven de ware betekenissen ervan aantonen'.

Het kerkelijk leergezag neemt een verscheidenheid van interpretatieregels voor de Heilige Schrift aan. Het leert namelijk uitdrukkelijk met de encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
van Pius XII, dat in de heilige boeken verschillende literaire genres worden aangetroffen en dus de noodzaak de interpretatie in overeenstemming te brengen met elk van hen.

De verschillende overeenkomsten die ik nog eens heb genoemd, lossen niet alle problemen rond de zaak Galilei op, maar zij dragen ertoe bij een gunstige uitgangspunt te scheppen voor hun eervolle oplossing, een gunstige geesteshouding om tot een eerlijke en oprechte oplossing van oude tegenstellingen.

Het bestaan van deze Pauselijke Academie van Wetenschappen waarvan tegenwoordig eminente geleerden deel uitmaken en waaraan Galilei in zekere zin door middel van de oude instelling welke deze voorafging, was verbonden, is een zichtbaar teken dat de volkeren toont hoe zonder enige vorm van rassendiscriminatie of religieuze discriminatie een diepe overeenstemming kan bestaan tussen de waarheden van de wetenschap en de waarheden van het geloof.

Document

Naam: DE DIEPE OVEREENSTEMMING WELKE DE WAARHEID VAN DE WETENSCHAP EN DE WAARHEID VAN HET GELOOF VERBINDT
Tot de Pauselijke Academie van Wetenschappen tijdens de herdenking van Albert Einstein
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1979
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken jrg 35, nr 9, p. 423-429
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam