• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Kettingreactie

Toen de Concilievaders de toekomst bekeken en probeerden de context te onderscheiden waarin de Kerk zou worden opgeroepen om haar zending uit te dragen, konden ze duidelijk zien dat de voortgang van technologie 'het aangezicht van de aarde al aan het omvormen was' en bezig was plaats te veroveren. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 5

Ze onderkenden dat ontwikkelingen in de communicatie-technologie in het bijzonder wellicht kettingreacties zouden veroorzaken met niet te voorziene consequenties. In plaats van te suggereren dat de kerk zich afzijdig op moest stellen of moest proberen zichzelf te isoleren van de hoofdstroom van deze gebeurtenissen, beschouwden de Concilievaders de Kerk als aanwezig midden in de menselijke vooruitgang, deelnemend aan de ervaringen van de rest van de mensheid, trachtend deze te verstaan en te interpreteren in het licht van het geloof. Het was de taak van God's gelovigen om creatief gebruik te maken van de nieuwe ontdekkingen en technologieën voor het heil van de mensheid en de vervulling van God's plan voor de wereld.

Deze herkenning van snelle verandering en deze openheid naar nieuwe ontwikkelingen bewees actueel te zijn in de jaren die volgden, want het tempo van verandering en ontwikkeling is voortdurend opgelopen. Heden ten dage, bijvoorbeeld, denkt of spreekt niemand meer van sociale communicatiemiddelen als enkel instrumenten of technologieën. Nu worden ze juist beschouwd als onderdeel van een zich nog ontplooiende cultuur. De implicaties van die cultuur worden nog niet exact verstaan en de mogelijkheden ervan zijn nog maar nauwelijks benut.

Hier vinden we het fundament voor onze reflecties op deze Vierentwintigste Wereld Communicatie Dag. Met elke dag die verstrijkt, wordt de visie van vroeger tijd meer realiteit. Het was een visie die de mogelijkheid voorzag van een waarachtige dialoog tussen wijd verspreide volkeren, van een wereldwijd delen van ideeën en strevingen, van een groei in wederzijdse kennis en begrip, van een versterking van broederschap over vele tot dan toe onoverbrugbare barrières heen. Vgl. Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie, Communio et Progressio (23 mei 1971), 181-182

Document

Naam: DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP IN DE COMPUTERCULTUUR
Wereld Communicatiedag 1990
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 1990
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam