• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nieuwe instrumenten ter vervulling van Gods plan

In een van de eucharistische gebeden richt de kerk zich tot God met de volgende woorden: "U schiep de mens naar uw beeld en verspreidde hem over de hele wereld om u, zijn schepper, te dienen en om over alle schepselen te heersen". Eucharistisch Gebed IV

Voor man en vrouw, die zo door God zijn geschapen en van een opdracht voorzien, heeft de gewone werkdag een grote en wonderbaarlijke betekenis. De ideeën, activiteiten en ondernemingen van mensen - hoe alledaags ze ook mogen zijn - worden door de Schepper gebruikt om de wereld te vernieuwen, om haar naar het heil te leiden, om haar tot een perfecter instrument te maken voor de goddelijke glorie.

Bijna vijfentwintig jaar geleden verklaarden de vaders van Vaticanum II, toen ze reflecteerden op de kerk in de moderne wereld, dat mannen en vrouwen, wanneer ze in hun dagelijkse bezigheden een dienst verleenden aan hun families en de gemeenschap, hun werk mochten beschouwen als "een verdergaande ontwikkeling van het werk van de Schepper ... en als hun persoonlijke bijdrage aan de vervulling in de geschiedenis van het goddelijk plan". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 34

Document

Naam: DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP IN DE COMPUTERCULTUUR
Wereld Communicatiedag 1990
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 1990
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam