• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals inmiddels gebruikelijk bij deze jaarlijkse boodschap, wil ik graag enige overwegingen met u delen en het lijkt mij gepast om deze toe te spitsen op de noodzaak om vrede te stichten. Mijn uitgangspunt is een brief die paus Johannes XXIII veertig jaar geleden, in 1963, richtte aan alle mensen van goede wil. In deze brief, getiteld H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
, werd gesteld dat de vrede een bouwwerk is dat rust op vier pijlers: waarheid, gerechtigheid, liefde en vrijheid. Van elk van deze waarden moet sprake zijn om goede, harmonieuze betrekkingen tussen volken en landen te laten bestaan.

Document

Naam: VREDE STICHTEN IN DEZE TIJD
Boodschap voor het einde van de Ramadan, Îd al-Fitr 1424 A.H. / 2003 A.D
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Aartsbisschop Michael L. Fitzgerald
Datum: 25 november 2003
Copyrights: © 2003, RKKerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam