• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Jullie zijn het licht van de wereld." Voor hen die voor het eerst Jezus hoorden net zoals voor ons, roept het symbool van het licht het verlangen op naar waarheid en de dorst naar de volheid van de kennis, die diep in ieder mens is geprent.

Als het licht wegkwijnt of helemaal verdwijnt, zien we de dingen niet meer zoals ze zijn. In het diepst van de nacht voelen we ons onzeker en onveilig, kijken we ongeduldig uit naar het eerste straaltje licht van de dageraad. Dierbare jongelui, het is aan jullie om de wachters van de morgen te zijn (zie Jesaja) Vgl. Jes. 21, 11 - 12 die de komst aankondigt van de zon, dat is van de Verrezen Christus.

Het licht waarover Jezus in het Evangelie spreekt, is het licht van het geloof, een vrije gave van God die het hart verlicht en de geest zuivert: "Dezelfde God die gezegd heeft 'Licht moet schijnen uit het duister', is als een licht in onze harten opgegaan, om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus." (2e brief aan de Korintiërs) Vgl. 2 Kor. 4, 6 . Dat is de reden waarom de woorden van Jezus die uitleggen wat Zijn identiteit en missie is, zo belangrijk zijn: "Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten." (Joh. 8, 12).

Onze persoonlijke ontmoeting met Christus laat ons leven baden in een nieuw licht, brengt ons opnieuw op het rechte pad en roept ons op zijn getuigen te zijn. Deze nieuwe manier van kijken naar de wereld en de mensen, dat we krijgen van Hem, leidt ons nog dieper binnen in het mysterie van het geloof. En dat geloof is veel meer dan een verzameling theoretische beweringen die het verstand opneemt en al of niet aanneemt. Het is een ervaring die moet beleefd worden, een waarheid die moet geleefd worden, het zout en het licht van de werkelijkheid Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 88.

In deze geseculariseerde tijd, waarin zovele van onze tijdgenoten denken en handelen alsof God niet bestaat en waarin zoveel anderen zich aangetrokken weten door irrationele vormen van religie, is het aan jullie, dierbare jongeren, duidelijk te laten zien dat geloof een persoonlijke beslissing is, die te maken heeft met jullie hele leven. Laat het Evangelie maat en gids worden van de beslissingen en plannen voor het leven! Dan worden jullie de missionarissen in alles wat jullie doen en zeggen en waar jullie ook werken of leven, jullie zijn de tekenen van Gods liefde, betrouwbare getuigen van de liefhebbende aanwezigheid van Jezus Christus. Vergeet nooit: "Niemand steekt een lamp aan en plaatst hem onder de korenmaat." (Mt. 5, 15).

Net zoals zout smaak geeft aan het voedsel en licht de duisternis verlicht, zo geeft ook heiligheid volledig betekenis aan het leven en is het een teken van Gods glorie. Hoeveel heiligen, vooral jonge heiligen, kennen we niet uit de Kerkhistorie! In hun liefde voor God hebben ze hun heroïsche daden aan de wereld laten zien en zo werden ze voorbeelden van het leven die de Kerk aan iedereen voorhoudt. Herinneren we ons enkele daarvan: Agnes van Rome, Andrew uit Phú Yên, Pedro Calungsod, Jesphina Bakhita, Thérèse van Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu of Kateri Tekakwitha, de jonge Indiaan uit de stam Iroquois en de bijnaam had "de lelie van de Mohawks". Door de voorspraak van de grote schare van getuigen moge God jullie, dierbare jongelui, ook heiligen maken van het derde millennium!

Document

Naam: AAN DE JONGEREN VAN DE WERELD (TORONTO 2002)
bij gelegenheid van de 17e Wereldjongerendag (Toronto 18 - 28 juli 2002)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 juli 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam