• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor vandaag volstaan Wij met deze mededeling aan het hier verzamelde H. College. Wij behouden Ons voor deze aankondiging ook ter kennis van de andere kardinalen te brengen, die naar de hun toevertrouwde en over de hele wereld verspreide bisschoppelijke zetels zijn teruggekeerd. Zowel van de aanwezigen als van hen, die niet aanwezig zijn, zal Ons een persoonlijke en vertrouwelijke mededeling welkom zijn, waarin ieder Ons inlicht, hoe hij erover denkt en waarin hij Ons alle suggesties aan de hand doet met betrekking tot de uitvoering van dit drievoudige plan.

De kennis van zaken, waarmee Wij reeds tamelijk vertrouwd zijn en die Wij deze drie maanden sedert Onze intrede in de dienst van de "servorum Dei (van de dienaren van God)", getoetst en uitgebreid hebben, geeft Ons moed op de hemelse genade te vertrouwen: voor alles op de voorspraak van de onbevlekte Moeder van Jezus en Onze Moeder, op de bescherming van de H.H. Petrus en Paulus, "apostolorum principum (de Prinsen der apostelen)", alsook op die van de H. Johannes de Doper en de H. Johannes de Evangelist, Onze bijzondere beschermheiligen en op alle heiligen in de Hemel. Hen allen bidden Wij om een goed begin, voortgang en gelukkige resultaten van deze plannen vol harde arbeid, die bedoeld zijn als verlichting, vernieuwing en vreugde van heel het Christenvolk, bedoeld ook als een hernieuwde uitnodiging aan de gelovigen van de afgescheiden gemeenschappen, dat ook zij Ons welwillend mogen volgen in dit zoeken naar eenheid en genade, waar zovele zielen over geheel de wereld vurig naar verlangen.

Eerbiedwaardige broeders en dierbare zonen, hoe vertrouwd en aanmoedigend schijnen ons de woorden van de H. Leo de Grote, die de gewijde Liturgie Ons nu meer dan anders uitnodigt te bidden. Juist vandaag klinkt zinvoller dan ooit de groet van de H. Paulus, de bekeerling van Damascus, die Ons hier rond deze heiligste plaatsen, welke aan hem herinneren, heeft verenigd:

"Corona mea... et gaudium vos estis, si fides vestra, quae ab initio Evangelii in universo mundo praedicata est, in dilectione et sanctitate permanserit
(mijn kroon... en mijn vreugde zijt gij, wanneer uw geloof dat van het begin van het Evangelie af over de hele wereld verkondigd wordt, in liefde en heiligheid, standvastig is gebleven). H. Paus Leo I de Grote, Sermones

O! Wat een begroeting, die Onze geestelijke gemeenschap zo waardig is.

"Dilectio et sanctitas"

Een groet en een wens,

"Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Document

Naam: AANKONDIGING DIOCESANE SYNODE, OECUMENISCH CONCILIE EN AANPASSING KERKELIJK WETBOEK
Tot college van kardinalen op het feest van St. Paulus-bekering - Vespers in de St. Paulus-buiten-de-Muren, Rome
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 25 januari 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief jrg. 14, nr. 16, blz. 371-376
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam