• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De christengelovige die als buitengewone bedienaar is aangewezen, moet zich na een behoorlijke instructie zelf aanbevelen door zijn christelijk leven, door zijn geloof en levenswandel. Hij moet erop uit zijn opgewassen te zijn tegen deze hoge functie, hij moet de godsvrucht jegens de Heilige Eucharistie cultiveren en de overige gelovigen een voorbeeld geven door zijn devotie en eerbied tegenover dit hoogverheven Altaarsacrament. Niemand mag worden uitgekozen wiens aanwijzing de verwondering van de gelovigen zou oproepen.

Document

Naam: IMMENSAE CARITATIS
Instructie over de ontvangst van de Communie onder bepaalde omstandigheden
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 29 januari 1973
Copyrights: © 1973, Katholiek Archief jrg. 28 nr. 12
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam