• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1.1

De plaatselijke ordinarii bezitten de bevoegdheid aan geschikte personen, die persoonlijk zijn uitgekozen als buitengewoon bedienaar, toe te staan, dat zij in afzonderlijke gevallen of voor een bepaalde tijd of - bij dwingende noodzaak - ook duurzaam zichzelf voeden met het hemels Brood of dit aan andere gelovigen en thuis verblijvende zieken uitreiken, wanneer:

  1. er geen priester, diaken en acoliet voorhanden zijn;
  2. dezen de Heilige Communie niet uit kunnen reiken vanwege een andere pastorale bediening, slechte gezondheid of gevorderde leeftijd;
  3. er zoveel gelovigen zijn die te Communie willen gaan, dat de Misviering of het uitreiken van de Eucharistie buiten de Mis al te lang zou gaan duren.

Document

Naam: IMMENSAE CARITATIS
Instructie over de ontvangst van de Communie onder bepaalde omstandigheden
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 29 januari 1973
Copyrights: © 1973, Katholiek Archief jrg. 28 nr. 12
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam