• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1.0

De omstandigheden waarin er niet voldoende bedienaren voor het uitreiken van de Heilige Communie zijn, zijn verschillend:

  • tijdens de Misviering, vanwege een grote toeloop van mensen of een speciale moeilijkheid van de celebrant;
  • buiten de Mis, als het vanwege de afgelegenheid der plaatsen moeilijk is de heilige Gedaanten, met name als Viaticum, naar de zieken die in stervensgevaar verkeren te brengen of omdat het aantal zieken vraagt om meer bedienaren, met name in ziekenhuizen en soortgelijke instellingen.

Opdat dus de gelovigen, die in staat van genade verkeren en de vereiste godvruchtige gesteltenis hebben en graag deel willen nemen aan het eucharistisch gastmaal, deze sacramentele steun en troost niet hoeven te missen, leek het de Paus wenselijk toe buitengewone bedienaren aan te wijzen, die zichzelf en andere gelovigen de Heilige Communie kunnen geven onder de hier volgende precieze voorwaarden:

Document

Naam: IMMENSAE CARITATIS
Instructie over de ontvangst van de Communie onder bepaalde omstandigheden
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 29 januari 1973
Copyrights: © 1973, Katholiek Archief jrg. 28 nr. 12
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam