• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor de Communie wordt zo mogelijk brood genomen dat op dezelfde zondag elders tijdens een Eucharistieviering is geconsacreerd en vandaar door een diaken of een leek is overgebracht in een ciborie of pyxis die vóór de viering in het tabernakel wordt geplaatst. Ook kan het brood worden genomen dat tijdens de laatste ter plaatse gevierde Eucharistie werd geconsacreerd. Vóór het gebed des Heren gaat de gebedsleider naar het tabernakel of naar de plaats waar de Eucharistie wordt bewaard, neemt de ciborie of pyxis met het Lichaam des Heren, plaatst die op de altaartafel en zegt de inleiding op het gebed des Heren, tenzij hier de dankzegging volgt, waarvan sprake is in nr. 45 b.

Document

Naam: CHRISTI ECCLESIA
Directorium voor de viering van de zondagse eredienst zonder priester
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 2 juni 1988
Copyrights: © 1989, Vert.: Nationale Raad voor Liturgie, Zeist
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam