• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar wij na rijp en nauwkeurig overleg er van overtuigd zijn, dat het de Kerk tot groot voordeel zal strekken, als deze deugdelijk bewezen waarheid nog duidelijker voor ieders ogen schittert, gelijk een licht dat op zijn kandelaar nog helderder uitstraalt, verordenen wij en stellen wij krachtens onze apostolische macht het feest in van Maria-Koningin, dat over heel de wereld ieder jaar op 31 mei gevierd moet worden. En wij bevelen tevens, dat diezelfde dag de toewijding van het menselijk geslacht aan het Onbevlekt Hart van de Maagd Maria zal worden vernieuwd. Want dit schenkt ons een groot vertrouwen, dat er een gelukkig tijdperk zal aanbreken, dat rust kent door de zegepraal van de godsdienst en door een christelijke vrede.

Zie ook:

Met het Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
is dit feest voor het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
(Missaal van de H. Paus Paulus VI) verplaatst naar 22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming.

Document

Naam: AD CAELI REGINAM
Maria Koningin
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 11 oktober 1954
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam