• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verder willen Wij nog vermelden dat Onze Voorganger, onsterfelijker gedachtenis, Sixtus IV, toen Hij in de Apostolische brief Paus Sixtus IV - Bul
Cum praeexcelsa
Over het vieren van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (27 februari 1477)
Paus Sixtus IV, Bul, Over het vieren van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, Cum praeexcelsa (27 feb 1477) vol blijdschap sprak over de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd, deze brief begon met te zeggen dat Maria "Koningin" genoemd wordt "die altijd - bij de Koning, die zij gebaard heeft, onze voorspreekster is". En op gelijke wijze heeft Benedictus XIV gesproken in zijn Apostolische Brief Paus Benedictus XIV - Apostolische Brief
Gloriosae Dominae
Het belang van Maria bij onze Verlossing (27 september 1748)
, waarin Maria "Koningin van hemel en aarde" wordt genoemd en waarin gezegd wordt, dat de "allerhoogste koning aan haar in zekere zin zijn macht heeft overgedragen." Paus Benedictus XIV, Apostolische Brief, Het belang van Maria bij onze Verlossing, Gloriosae Dominae (27 sept 1748)

Document

Naam: AD CAELI REGINAM
Maria Koningin
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 11 oktober 1954
Copyrights: © 1954, Uitgeverij " 't Groeit", Antwerpen, nr. 313
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam