• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Par. 1

De liturgische handelingen moeten de geordende eenheid van het volk Gods in zijn organische communio helder zichtbaar maken Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 26-28 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 837 en dus de innige band die er bestaat tussen de liturgische handeling en de natuur van de organische gestructureerde kerk.

Dat gebeurt wanneer alle deelnemers met geloof en devotie de rol vervullen die ieder eigen is.

Par. 2

Opdat ook op dit gebied de kerkelijke identiteit van een ieder veiliggesteld wordt, dienen de misbruiken van verschillende aard op te houden die in tegenspraak zijn met Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Volgens deze canon is het in de eucharistieviering niet toegestaan, dat diakens en niet-gewijde gelovigen gebeden uitspreken of welk ander deel ook dat aan de celebrerende priester is voorbehouden; met name geldt dit voor het eucharistisch gebed en de afsluitende doxologie. Evenmin is het toegestaan handelingen en gebaren te verrichten die eigen zijn aan de celebrant. Het is een ernstig misbruik, dat een niet-gewijde gelovige feitelijk quasi-voorzitter is van de eucharistieviering, terwijl aan de priester een minimaal deel wordt overgelaten om de geldigheid ervan te garanderen.

In dezelfde lijn is het evident dat het voor iemand die niet gewijd is niet geoorloofd is paramenten te dragen die voorbehouden zijn aan de priesters of de diakens (stool, kazuifel, dalmatiek). Men moet met grote zorg trachten zelfs de schijn van verwarring te vermijden die kan ontstaan door afwijkend liturgisch gedrag. Zoals de gewijde bedienaren herinnerd worden aan de plicht alle paramenten te dragen die zijn voorgeschreven, zo kunnen de niet-gewijde gelovigen niet dragen wat hen niet toekomt.

Om verwarring te vermijden tussen de sacramenten liturgie die voorgezeten wordt door een priester of diaken en andere liturgische handelingen die geleid worden door niet-gewijde gelovigen, is het noodzakelijk dat men voor deze laatste gebruik maakt van formuleringen die duidelijk van de sacramentele liturgie onderscheiden zijn.

Document

Naam: ECCLESIAE DE MYSTERIO
Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Msgr. Darío Castrillón Hoyos e.a.
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: SRKK, Utrecht
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam