• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er kan geen theologie van de godsdiensten ontwikkeld worden zonder rekening te houden met de universele heilszending van de Kerk, waarvan de heilige Schrift en de geloofstraditie van de kerk getuigenis afleggen. De theologische waardering van de godsdiensten is een hele tijd lang belemmerd op grond van het principe ‘Extra Ecclesiam nulla salus’, in exclusivistische zin opgevat. Met de leer over de Kerk als universeel heilssacrament of als sacrament van het rijk van God tracht de theologie een antwoord te geven op de nieuwe probleemstelling. Dit onderricht, dat ook door het Tweede Vaticaans Concilie is aangenomen, houdt verband met de sacramentele visie op de Kerk in het Nieuwe Testament.

Het primaire vraagstuk is vandaag de dag niet meer of mensen het heil kunnen bereiken, als ze niet tot de zichtbare katholieke Kerk behoren: deze mogelijkheid wordt als theologisch zeker beschouwd. De pluraliteit van de godsdiensten, waarvan de Christenen zich steeds bewuster worden, de betere kennis over deze godsdiensten zelf en de noodzakelijke dialoog ermee, zonder dat de ruimtelijke en tijdelijke grenzen van de Kerk geheel terzijde worden geschoven, leggen ons de vraag voor of men nog kan spreken van de noodzaak van de Kerk voor het heil en over de verenigbaarheid van dit principe met de universele heilswil van God.

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1997
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam