• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom kan met niet alleen in het algemeen spreken van gerichtheid op de Kerk van de gerechtvaardigde niet-Christenen, maar ook van verbondenheid met het mysterie van Christus en zijn lichaam, de Kerk. Maar men zou niet moeten spreken van tot de kerk behoren, en zelfs niet van geleidelijk tot de Kerk behoren, of van een onvolmaakte communio met de Kerk, gereserveerd voor niet-katholieke Christenen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 3 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 15; de Kerk is immers naar haar wezen een complexe realiteit, die bestaat uit zichtbare eenheid en geestelijke communio. Natuurlijk treden de niet-Christenen die er niet schuldig aan zijn dat ze niet tot de Kerk behoren, binnen in de communio van de tot het rijk van God geroepenen door middel van het in praktijk brengen van de liefde tot God en de naaste; deze communio zal zich bij de voltooiing van het rijk van God en van Christus openbaren als Ecclesia universalis .

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1997
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam