• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de niet-Christenen, door Gods genade gerechtvaardigd, verbonden worden met het Paasmysterie van Jezus Christus, zijn ze ook verbonden met het mysterie van zijn lichaam, dat de Kerk is. Het mysterie van de Kerk in Christus is een dynamische werkelijkheid in de Heilige Geest. Ofschoon aan deze geestelijke verbondenheid de zichtbare uitdrukking van het tot de Kerk behoren ontbreekt, zijn de gerechtvaardigde niet-Christenen in de kerk “het mystieke lichaam van Christus” en “geestelijke gemeenschap” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8 opgenomen. In deze zin kunnen de Kerkvaders zeggen dat de gerechtvaardigde Christenen tot de ecclesia ab Abel behoren. Terwijl ze in de universele Kerk bij de Vader verzameld zijn Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2 zullen degenen die zeker tot het “lichaam”, maar niet tot het “hart” van de Kerk behoren, niet gered worden, omdat ze niet in de liefde hebben volhard. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 14

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1997
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam