• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als dit van heel het universum gezegd kan worden, geldt het in het bijzonder voor de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Vgl. Gen. 1, 26-27 God maakt de mens om bij Hem aanwezig te zijn, bij Hem verblijf te houden; iemand met welwillendheid bekijken, bij hem zijn, wil zeggen zijn vriend zijn. Zo kan men spreken van de oorspronkelijke vriendschap de amicitia originalis , van de mens met God en van God met de mens Vgl. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 8 als vrucht van de werking van de Geest. Het leven in het algemeen en dat van de mens in het bijzonder komt op verscheidene plaatsen in het Oude Testament Vgl. Ps. 104, 29-30 Vgl. Job 34, 14-15 in meer of minder expliciete relatie met de Geest van God. Johannes Paulus II brengt de schepping van de mens in goddelijke vriendschap naar het beeld van God in verband met de mededeling van de Geest. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld, Dominum et vivificantem (18 mei 1986), 12.34

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1997
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam