• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hebben de partijen een interreligieuze dialoog dezelfde opvatting over persoon? Het vraagstuk is niet theoretisch, maar interpelleert zowel de een als de ander. De christelijke partij weet ongetwijfeld dat de menselijk persoon ‘naar Gods beeld’ geschapen is, dat wil zeggen in een voortdurende, wezenzlijk relationele oproep door God en in staat zich ‘voor de ander’ open te stellen. Maar zijn alle deelnemers zich bewust van het mysterie van de menselijke persoon en van dat van de “boven alles verheven” God? Vgl. H. Gregorius van Nazianze, Carmina (historica) Liber I. sectio 1, blz. 29 (PG 37, 507). Ook de christen wordt ertoe aangezet zich af te vragen van waaruit hij spreekt, wanneer hij een dialoogvoert: vanuit de achtergrond van zijn sociale of van zijn religieuze persoon? Vanuit de hoogte van zijn ‘superego’ of zijn ideaalbeeld? In welk ‘verblijf’ vanzijn ziel bevindt zich zijn Verlosser en Heer, als hij van Hem getuigenis moet afleggen? Meer nog dan bij elke andere interspersoonlijke relatie wordt bij de interreligieuze dialoog impliciet de relatie van elke persoon met de levende God betrokken.

Document

Naam: HET CHRISTENDOM EN DE GODSDIENSTEN
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 30 september 1996
Copyrights: © 1997, Secretariaat RKK, Utrecht
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 26 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam