• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vast vertrouwen in de katholieke gehuwden en in heel hel volk van God

Tenslotte zijn we bij het moeizaam redigeren van dit stuk nooit in de steek gelaten door een gevoel van hoop: de hoop, dat het stuk op eigen kracht als het ware, namelijk door zijn menselijke waarachtigheid, in goede aarde zal vallen, niettegenstaande het thans wijd verbreide uiteenlopen van de meningen; niettegenstaande de moeilijkheden die er op de aangegeven weg kunnen liggen voor al wie die weg trouw wil volgen en ook voor wie ze onbevangen aan anderen moet wijzen, vanzelfsprekend met de bijstand van de God van het leven. De hoop ook, dat speciaal de geleerden in het stuk zelf de onvervalste verbindingslijn weten te ontdekken met de christelijke levensopvatting; een lijn die ons het recht geeft het woord van Paulus in de mond te nemen: 'Nos autem sensum Chrisli habemus', onze gedachten echter zijn die van Christus" (1 Kor. 2, 16). De hoop tenslotte, dat juist de katholieke gehuwden zullen begrijpen, dat ons woord, hoe streng en hard het ook mag klinken, de vertolking wil wezen van de diepste kern in hun onderlinge liefde, die immers is geroepen zichzelf te overstijgen tot een navolging van Christus' liefde voor zijn mystieke bruid de Kerk. En de hoop, dat zij de eersten zullen zijn om ieder praktisch initiatief te bevorderen dat erop is gericht het gezin in zijn noden bij te staan, in zijn ongerepte vorm tot bloei te brengen en het moderne gezin te verrijken met een eigen spiritualiteit, bron van volmaaktheid voor elk van zijn leden, bron van zeden verheffend getuigenis in de samenleving Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48.

U ziet wel, zeer geliefde zonen en dochters: het is een uitzonderlijk probleem, dat een uiterst netelig en zwaarwichtig aspect van het menselijk bestaan bestrijkt. Zelf hebben we het trachten te bestuderen en uiteen te zetten met alle waarheidsliefde en naastenliefde die het onderwerp van ons leergezag en dienstambt mocht vergen. Zo vragen wij ook aan elk van u, of u nu rechtstreeks bij de kwestie betrokken bent of niet, dat u het in ogenschouw wilt nemen met al de eerbied die het verdient, in het ruime, stralende totaalbeeld van het christelijk leven.

Met onze apostolische zegen.

Document

Naam: POSITIEF BEELD VAN DE HUWELIJKSMORAAL, GESCHETST VANUIT HAAR ROEPING
Kort na het verschijnen van de encycliek Humanae Vitae
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 31 juli 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief jrg. 23, nr. 34
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam