• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geliefde zonen en dochters,

Vandaag biedt zich een verplicht onderwerp voor onze toespraak aan: de encycliek over de geboortenregeling H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
, die we deze week hebben gepubliceerd, We gaan ervan uit, dat u bekend bent met de tekst van dit pauselijk schrijven, of althans met zijn hoofdinhoud. Het is niet alleen de uiteenzetting van een negatieve zedenwet, waardoor iedere handeling wordt uitgesloten die de voortplanting onmogelijk beoogt te maken Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 11-14, maar vooral een positief beeld van de huwelijksmoraal, geschetst met het oog op haar taak van liefde en vruchtbaarheid, 'in het perspectief van een alomvattend zicht op de mens en op de taak waartoe hij is geroepen en die niet slechts natuurlijk en aards is, maar tegelijk bovennatuurlijk en eeuwig' H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 7. In de encycliek wordt een fundamenteel hoofdstuk belicht uit het persoonlijke leven. het maatschappelijke leven, het huwelijksleven en het gezinsleven van de mens, maar er wordt geen uitputtende verhandeling gegeven over alles wat de mens aangaat op het gebied van huwelijk, gezin en goede zeden: een grenzeloos gebied, waarop het kerkelijk leergezag nog wel eens kan en misschien moet terugkomen vanuit een ruimere, organischer, synthetiseher opzet. Deze encycliek is een antwoord op vragen, op twijfels, op tendensen waarover, zoals iedereen weet, de laatste tijd een wereldwijde, verhitte discussie is ontstaan; vragen ook waarbij wij in onze taak van leraar en herder ten nauwste betrokken zijn geraakt. Over het stuk zelf willen we het nu niet hebben: enerzijds lijkt het onderwerp al te netelig en zwaarwichtig voor de eenvoudige, populaire trant van een wekelijkse toespraak als deze; anderzijds staan er rond de encycliek, thans reeds en straks nog meer, genoeg publikaties, ter beschikking voor wie in het onderwerp als zodanig belangstelt vgl. bijvoorbeeld: G. Martelet, Amour conjugal et renouveau conciliaire.

Document

Naam: POSITIEF BEELD VAN DE HUWELIJKSMORAAL, GESCHETST VANUIT HAAR ROEPING
Kort na het verschijnen van de encycliek Humanae Vitae
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 31 juli 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief jrg. 23, nr. 34
Bewerkt: 12 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam