• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nieuwe vorderingen van de Bijbelstudies tegenover de negatieve stromingen

De vooruitgang van de bestudering van het Oude Testament is in de laatste jaren opmerkelijk geweest. Wat de katholieke Kerk betreft, onze voorganger Pius XII had. zoals gij weet, de weg voor de Bijbelonderzoekers wijd geopend door zijn encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Divino afflante Spiritu
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
(30 september 1943)
van 30 september 1943, waarin hij ter verduidelijking van de gewijde tekst het gebruik aanmoedigde van degelijke en gepaste kritische methoden. Het is uw eervolle taak om u op professionele en wetenschappelijke wijze te wijden aan het productief maken van al de hulpmiddelen van de moderne techniek op literair, historisch en archeologisch gebied en aan het gebruik ervan met het doel om de kennis van het Oude Testament te bevorderen. Wij kunnen ons slechts verheugen over het feit, dat talrijke gespecialiseerde Bijbelgeleerden over de gehele wereld met deze studie in onze tijd bezig zijn.

Men heeft herhaaldelijk opgemerkt, dat onze wereld een zeer sterke tendens tot 'desacralisatie' of 'secularisatie' ondergaat. Het probleem van de tegenwoordigheid en van de activiteit van God in deze wereld wordt heden voor sommigen in een nieuwe terminologie uitgedrukt die soms ongehoord is en dikwijls verbijsterend en paradoxaal.

In deze wirwar van ideeën en interpretaties brengt uw specialisatie u ertoe om in zekere zin de getuigen en de verkondigers te zijn van de traditionele waarden en van de kostbaarste onder hen die als het ware de sluitsteen is van geheel het godsdienstig gebouw van de mensheid: de goddelijke transcendentie. Laten wij u zeggen, mijne heren, dat uw wetenschappelijke onderzoekingen, gewijd aan de geschiedenis en de literatuur van Israël, in onze ogen van het grootste belang zijn om in de moderne maatschappij de herinnering levend te houden aan de hoogste waarden. Het is overigens voldoende een blik te werpen op het program van uw uiteenzettingen om er de rijkdom van te waarderen en alles gewaar te worden wat zij betekenen voor de vooruitgang van de interpretatie van het Oude Testament.

De katholieke Kerk wil zeker niet de laatste noch de minst actieve op dit gebied zijn. In tegenstelling met bepaalde beweringen die dikwijls in de loop van de laatste eeuwen zijn herhaald, heeft de Kerk altijd de meest levendige aandacht geschonken aan de Heilige Schrift. Mijne heren, wij zouden wensen, dat het verloop van uw wetenschappelijke werkzaamheden u de gelegenheid liet tot een kort bezoek aan de Vaticaanse bibliotheek: door de overvloed aan handschriften en uitgaven van de Bijbel zult gij er de zorg van de Kerk kunnen zien die zij in de loop van de eeuwen voor dit onvergelijkelijke boek heeft getoond en die zij altijd heeft beschouwd als de bevoorrechte bron van de goddelijke openbaring.

Document

Naam: HET OUDE TESTAMENT IS ONS GEMEENSCHAPPELIJK GOED
6e Congres van de Internationale Organisatie voor de studie van het Oude Testament (Rome)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 19 april 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief jrg. 23, nr. 25
Alineanummering en -verdeling: Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam