• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar waar zullen de opvoeder en het kind feitelijk, en ook gemakkelijk en zeker de christelijke zedenwet vinden? In de wet van de Schepper, die in ieders hart geschreven staat Vgl. Rom. 2, 14-16 , en in de Openbaring, d.w.z. in het geheel van waarheden en geboden, die de goddelijke Meester ons geleerd heeft. Beide, zowel de wet, die geschreven staat in het hart, d.i, de natuurwet, als de waarheden en geboden van de bovennatuurlijke Openbaring zijn als een morele schat van de mensheid door Jezus onze Verlosser aan Zijn Kerk toevertrouwd, om ze te verkondigen aan alle schepselen, om ze toe te lichten, om ze ongerept en vrij van elke besmetting en dwaling van geslacht op geslacht over te leveren.

Document

Naam: LA FAMIGLIA - OVER DE VORMING VAN HET CHRISTELIJK GEWETEN BIJ DE JEUGD
Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0167, Uitg. Gooi & Sticht
Vert.:Dr. Oomen CssR en Dr. M. Mulders CssR
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam