• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ter bereiking van dit doel sporen wij al onze beminde zonen en dochters van de grote mensengemeenschap aan zich nauw aaneen te sluiten; zich te verenigen voor de verdediging van de waarheid en voor de uitbreiding van Christus' rijk op aarde. Iedere verdeeldheid moet verdwijnen; alle tweedracht moet ophouden; iedere persoonlijke opvatting, iedere eigen voorkeur moet, koste wat het kost, edelmoedig ten offer worden gebracht aan dit hoogste goed, aan dit verheven ideaal; "als kwade begeerlijkheid u iets anders aanspreekt", laat dan uw christelijk geweten alle moeilijkheden overwinnen, zodat de vijand van God "onder u over u niet lache". Vgl. Gal. 5, 13 De kracht van een gezonde opvoeding moet zich uiten in haar vruchtbaarheid onder alle volkeren, die bezorgd zijn voor de toekomst van hun jeugd. Zo zal de Heer over u en uw gezinnen Zijn overvloedige genade uitstorten en als onderpand hiervan schenken wij u met vaderlijke liefde onze apostolische zegen.

Document

Naam: LA FAMIGLIA - OVER DE VORMING VAN HET CHRISTELIJK GEWETEN BIJ DE JEUGD
Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0167, Uitg. Gooi & Sticht
Vert.:Dr. Oomen CssR en Dr. M. Mulders CssR
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam