• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom hebben onze voorgangers en wij zelf in de verwarring van de oorlog en in de troebele omstandigheden van de naoorlogse tijd steeds de nadruk gelegd op het beginsel, dat de door God gewilde orde heel het leven omvat, ook het openbare leven in al zijn uitingen, vast er van overtuigd, dat dit geen enkele beperking inhoudt van de ware menselijke vrijheid en geen enkele inmenging in de bevoegdheid van de staat, maar een waarborg tegen dwalingen en misbruiken, waarvoor de christelijke moraal, juist toegepast, de mensheid kan bewaren. Deze waarheden moeten de jonge mensen worden bijgebracht en in hun geweten ingeprent door hen, die in het gezin of op school belast zijn met hun opvoeding en die zo de kiem moeten leggen voor een betere toekomst.

Document

Naam: LA FAMIGLIA - OVER DE VORMING VAN HET CHRISTELIJK GEWETEN BIJ DE JEUGD
Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0167, Uitg. Gooi & Sticht
Vert.:Dr. Oomen CssR en Dr. M. Mulders CssR
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam