• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ons bewust van het recht en de plicht van de H. Stoel om, waar nodig, een gezagvol woord te spreken in zedelijke vraagstukken, hebben wij daarom verleden jaar in Paus Pius XII - Toespraak
Vegliare con sollecitudine - Over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap
Tot het congres van de Italiaanse katholieke unie van verloskundigen over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap
(29 oktober 1951)
de gewetens willen voorlichten omtrent de problemen van het huwelijksleven. Met hetzelfde gezag verklaren wij thans aan de opvoeders en aan de jeugd zelf: het goddelijk gebod van zuiverheid naar lichaam en ziel geldt onverminderd ook voor de tegenwoordige jeugd. Ook zij heeft de zedelijke plicht rein te blijven en met Gods genade is zij daartoe ook in staat. Wij verwerpen daarom als vals de bewering van hen, die de zonden in de puberteitsjaren als onvermijdelijk beschouwen, waarover men zich dus niet al te erg zou behoeven te bekommeren als waren het geen zware zonden, want, zo voegt men er aan toe, de hartstocht heft gewoonlijk de vrijheid op, die nodig is om bij een handeling van morele schuld te kunnen spreken.

Document

Naam: LA FAMIGLIA - OVER DE VORMING VAN HET CHRISTELIJK GEWETEN BIJ DE JEUGD
Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0167, Uitg. Gooi & Sticht
Vert.:Dr. Oomen CssR en Dr. M. Mulders CssR
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam