• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De "nieuwe moraal" beweert, dat de Kerk, in plaats van de wet van de menselijke vrijheid en van de liefde te bevorderen en ze in te scherpen als de waardige stuwkracht van het zedelijk leven, bijna uitsluitend en met overdreven strengheid de nadruk legt op het onwrikbare en absolute van de christelijke zedenwet en dikwijls de woorden herhaalt: "gij zijt verplicht", "het mag niet", woorden die sterk de bijsmaak hebben van een geringschattende pedanterie.
b. Dit is de leer van St. Paulus
En heeft Sint Paulus, de apostel der heidenen, misschien iets anders gepredikt? Bij zijn schildering van de geheimvolle betovering van de bovennatuurlijke wereld heeft hij met zijn meeslepende overtuigingskracht de grootheid en heerlijkheid van het christelijk geloof, zijn rijkdom, macht, zegen en geluk uiteengezet en dit alles aan de mensen voorgehouden als het edelste voorwerp van de christelijke vrijheid en onweerstaanbaar doel van zuivere liefdeverlangens. Maar van hem zijn evengoed vermaningen als deze: "Bewerkt uw heil met vreze en beven" (Fil. 2, 12); en uit zijn pen zijn evengoed verheven zedelijke voorschriften gevloeid, bestemd voor alle gelovigen, zowel voor mensen van eenvoudig begrip als voor diep ontvankelijke zielen. Als men dus de woorden van Christus en van de apostel als strikte normen neemt, zou men dan misschien niet moeten zeggen, dat de Kerk in onze tijd meer tot toegeeflijkheid dan tot gestrengheid geneigd is? En zo treft het verwijt van neerdrukkende hardheid, dat de "nieuwe moraal" tegen de Kerk richt, feitelijk op de eerste plaats de aanbiddelijke Persoon van Christus zelf.

Document

Naam: LA FAMIGLIA - OVER DE VORMING VAN HET CHRISTELIJK GEWETEN BIJ DE JEUGD
Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0167, Uitg. Gooi & Sticht
Vert.:Dr. Oomen CssR en Dr. M. Mulders CssR
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam