• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het eerste hoofdstuk van het Directorium (nrs. 8 - 15) worden de fundamentele princiepen gegeven. Gesproken wordt over de verschillende mogelijkheden om de kinderen op te voeden tot de eucharistische liturgie; een tweede hoofdstuk behandelt in het kort de Eucharistievieringen met volwassenen (nrs. 16 - 19) waaraan ook kinderen deelnemen; een derde hoofdstuk tenslotte (nrs. 20 - 54) bespreekt uitvoeriger de Eucharistievieringen met kinderen waaraan slechts door enkele volwassenen wordt deelgenomen.

Document

Naam: DIRECTORIUM DE MISSIS CUM PUERIS
Directorium voor de Eucharistievieringen met kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Johannes Kard. Villot
Datum: 1 november 1973
Copyrights: © 1979, Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam