• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Hij, Die harten en nieren doorgrondt" (Ps. 7, 10), is Onze getuige, dat Wij geen inniger verlangen koesteren dan het herstel van een ware vrede tussen Kerk en Staat in Duitsland. Wanneer echter - buiten Onze schuld - de vrede niet zijn zal, dan zal de Kerk Gods haar rechten en vrijheden verdedigen in Naam van den Almachtige, Wiens arm ook thans niet verkort is. "Vertrouwend op Hem, houden Wij niet op te bidden en te roepen" (Kol. 1, 9) voor u, de kinderen der Kerk, dat de dagen van droefenis verkort en gij getrouw bevonden moogt worden op de dag der beproeving en ook voor de vervolgers en verdrukkers: de Vader van alle licht en van alle erbarming moge hun een Damascus-uur van inzicht schenken voor zichzelf en voor al de velen, die met hen gedwaald hebben en nog dwalen.

Document

Naam: MIT BRENNENDER SORGE
De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 14 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam