• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze ontmoeting is in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, van de verklaring over de dialoog van de kerk met de niet-christelijke godsdiensten.
Zouden in een wereld, die eenheid en vrede verlangt en nochtans talloze conflicten kent, de gelovigen geen vriendschap en eenheid moeten bevorderen onder de mensen en volkeren, die één enkele gemeenschap vormen? Wij weten dat zij eenzelfde oorsprong en eenzelfde einddoel hebben: de God die hen heeft gemaakt en die hen wacht, omdat Hij hen zal verzamelen.

Wat de katholieke Kerk betreft, deze heeft zich twintig jaar geleden tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in de persoon van haar bisschoppen, dat wil zeggen haar religieuze leiders, verplicht de samenwerking onder de gelovigen te zoeken. Zij heeft een document over de 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
gepubliceerd. Zij verklaart, dat alle mensen, vooral de mensen van levend geloof, elkaar moeten eerbiedigen, alle discriminatie moeten overwinnen, samen moet leven en de universele broederschap dienen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 5. De Kerk toont een bijzondere belangstelling voor de moslimgelovigen wegens hun geloof in de ene God, hun gebedszin en hun hoogachting voor het morele leven Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 3. Zij wenst 'in het belang van alle mensen de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke goederen alsook vrede en vrijheid gezamenlijk te verdedigen en te bevorderen' Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 3.

Document

Naam: EEN ONTMOETING IN DE GEEST VAN HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE
Tot jonge moslims in Casablanca (Marokko)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 augustus 1985
Copyrights: © 1985, Archief van Kerken, pag 730-737
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam