• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

(samenvatting in het Duits)

Dierbare zusters en broeders uit de Duitstalige landen,

De audiëntie van vandaag geeft mij de gelegenheid om terug te blikken op mijn pastorale reis door Beieren. Ik dank de Heer dat hij mij deze onvergetelijke reis in mijn Beierse geboorteland gegeven heeft, dat ik voor het eerst als opvolger van de H. Petrus heb kunnen bezoeken. Mijn diepe dankbaarheid geldt mijn landgenoten, voor de hartelijke ontvangst en voor al diegenen die met hun inzet bijgedragen hebben aan het slagen van deze reis.

Met mijn reis wilde ik de band tussen de Kerk in Duitsland en de Stoel van Petrus versterken; ik wilde in de mensen het geloof in Jezus Christus, in wie wij de gemeenschap van de Kerk belijden, versterken. Een bijzondere bedoeling had ik, om de verhouding van geloof en rede en de noodzakelijkheid van de interreligieuze dialoog, zowel als de dialoog tussen wetenschap en religie aan te tonen Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg, Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties (12 sept 2006).

Er is zelfkritiek noodzakelijk, en zoals ik in München naar voren heb gebracht, dat de tolerantie, die het respect voor hetgeen bij de ander heilig is, insluit Vgl. Paus Benedictus XVI, Homilie, H. Mis op het terrein van de Jaarbeurs München-Riem, Effeta: God als centrum van de werkelijkheid en als centrum van ons eigen leven hebben (10 sept 2006), 6. Met deze woorden wil ik nogmaals duidelijk mijn grote respect voor de wereldreligies en voor de moslims uiten met wie wij, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt: "gemeenschappelijk de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke waarden," en niet in de laatste plaats, "de vrede en de vrijheid verdedigen en bevorderen in het belang van alle mensen." Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 3.

De plaatsen die ik op mijn reis heb mogen bezoeken waren plaatsen die mijn levensweg gevormd hebben en waarmee ik verbonden blijf: München, Altötting, Regensburg en Freising. De ontroerende liturgische vieringen, de blijde ontmoeting met ontelbare landgenoten en pelgrims, hebben bij mij en zovele mensen een diepe indruk achtergelaten. Ik heb mijn reis, zoals destijds mijn herdersambt in München en Freising, onder de bescherming van de Patrona Bavariae gesteld Vgl. Paus Benedictus XVI, Gebed en Kruisweg, Gebed bij de Mariazuil in München (9 sept 2006). Aan de voorspraak van Maria, de Moeder van de Kerk, vertrouw ik mijn Petrusdienst toe. Maria brengt ons naar haar Zoon, ze leert ons om onze oren en hart te openen voor Hem, steeds opnieuw te luisteren naar Zijn woorden en Zijn boodschap van liefde in de wereld te verkondigen.

Met deze gedachten en herinneringen heet ik alle pelgrims uit de Duitstalige landen van harte welkom. In het bijzonder begroet ik de deelnemers aan de bedevaart van het diocees Salzburg met hun aartsbisschop Alois Kothgasser. Ik ben verheugd over uw aanwezigheid.

Dierbare vrienden, "Wie gelooft is nooit alleen". Geef aan onze medemens de hoop door die van Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, komt. De Heer zegent u allen.

Document

Naam: TERUGBLIK OP DE PASTORALE REIS DOOR BEIEREN, WAARONDER DE REDE IN REGENSBURG
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 september 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr. (nrs. 1- 9) en Stg. InterKerk, Wassenaar (nr. 10)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam