• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
KERSTBOODSCHAP 1940
HOOFDSTUK 1  -  De Kerstvreugde, haar lessen, haar vruchten

HOOFDSTUK 1 - De Kerstvreugde, haar lessen, haar vruchten

Vanmorgen, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, heeft de bewonderenswaardige liturgie van de H. Kerk de zielen van haar priesters omhoog geheven door de grootse woorden van het Romeins Martyrologium: .... Ab Urbe Roma condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo, anno imperii Octaviani Augusti quadragesimo secundo, toto Orbe in pace composito,.... Jezus Christus aeternus Deus, aeternique Patris Filius, mundum volens adventu suo piissimo consecrate, de Spiritu Sancto conceptus,.... in Bethlehem Judae nascitur ex Maria Virgine factus homo. noot volgt

Wanneer het plechtig geluid van deze blijde boodschap, die Rome verenigt met Bethlehem, de liefdevolle geboorte van den Zaligmaker der wereld verenigt met de herinnering aan de geboorte van dat inclita Roma roemvolle Rome dat in zijn hoogste en heililgste bestemming, niet met de glorie van zijn wapens maar met de overwinningen der goddelijke genade, imperium terris, animos aequabit Olympo Vergilius, Aeneis. VI, 782 - 783: Zijn rijksgebied met de aarde gelijk zal maken, Zijn zielengrootheid met die der hemelingen wanneer deze heuglijke aankondiging van de komst van de

Document

Naam: KERSTBOODSCHAP 1940
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1940
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens - G&S 0136 blz. 81-102
Vert.: Nederlandsche Katholieke Stemmen jrg. XLI, afl 7, juli 1941
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam