• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De evangelist vertelt ons niet of Flippus de zin van Jezus helemaal begreep. Vast staat dat hij zijn leven helemaal aan Hem heeft toegewijd. Volgens enkele latere verhalen (De Handelingen van Filippus en andere), zou onze Apostel eerst Griekenland hebben geëvangeliseerd en daarna Frygië, waar hem de dood zou hebben getroffen, in Hiërapolis, middels een terechtstelling die op verschillende wijzen omschreven wordt als kruisiging of steniging.

We willen onze bezinning gaan afsluiten, door ons het doel voor de geest te halen waar ons leven naar moet streven: Jezus ontmoeten zoals Filippus Hem ontmoette, terwijl we in Hem God zelf trachten te zien, de hemelse Vader. Als het ons aan die inzet zou ontbreken, zouden we steeds weer terug uitkomen bij onszelf alleen, als in een spiegel kijkend, en zouden we steeds eenzamer zijn. Filippus leert ons daarentegen ons te laten veroveren door Jezus, en met Hem te zijn, en ook anderen uit te nodigen om te delen in dit onontbeerlijk gezelschap. Hij leert ons God te zien en te vinden, en zo het ware leven te vinden.

Document

Naam: H. FILIPPUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 september 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam