• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dan is er nog een andere, heel bijzondere gelegenheid waarbij Filippus in beeld komt. Bij het Laatste Avondmaal, nadat Jezus gezegd heeft dat Hem kennen betekent dat men ook de Vader kent (Joh. 14, 7), vraagt Filippus Hem haast argeloos: "Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg" (Joh. 14, 8). Jezus antwoordde hem op een toon waarin een vriendelijk verwijt doorklonk: "Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? ... Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij" (Joh. 14, 9-11).

Deze woorden horen tot de diepste van het Evangelie van Johannes. Ze bevatten een echte en heuse openbaring. Aan het eind van de Proloog van zijn Evangelie, verklaart Johannes: "Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen" (Joh. 1, 18). Welnu, deze verklaring, die van de evangelist is, wordt door Jezus zelf hernomen en bevestigd. Maar met een nieuwe betekenis. Immers, terwijl de Johanneïsche proloog spreekt van een uitleggend tussen beiden komen van Jezus door de woorden van zijn onderricht, verwijst Jezus in het antwoord aan Filippus naar zijn eigen Persoon als zodanig, en laat daarmee verstaan dat het mogelijk is Hem niet alleen te begrijpen door middel van wat Hij zegt, maar nog meer door middel van wat Hij eenvoudig is. Om het uit te drukken volgens de paradox van de menswording kunnen we goed zeggen dat God zich een menselijk gelaat heeft aangenomen, dat van Jezus, en dat bij gevolg wij voortaan, als we werkelijk het gelaat van God willen kennen, slechts het gelaat van Jezus hoeven te beschouwen! In zijn gelaat zien wij werkelijk wie God is en hoe God is!

Document

Naam: H. FILIPPUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 september 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam