• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
" Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u..." (Lc. 1, 28).

"Zalig gij, die geloofd hebt.." Vgl. Lc. 1, 45 . U hebt geloofd op het moment van de aankondiging. U hebt geloofd in de nacht van Bethlehem. U hebt geloofd op Calvarië. U bent voortgegaan op de pelgrimstocht van het geloof en trouw gebleven aan de vereniging met uw Zoon, de Verlosser van de wereld Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 58. Zo hebben de generaties van het volk van God over heel de wereld u gezien. Zo heeft het concilie van deze eeuw u getoond, o heilige maagd.
De kerk vestigt haar ogen op u als op haar model. Zij vestigt ze vooral daarop in deze periode, waarin zij zich gereed maakt om de advent (komst) van het derde millennium van het christelijk tijdperk te vieren. Om zich op dat keerpunt voor te bereiden richt de kerk haar ogen op u, die het werktuig van de voorzienigheid werd, waarvan de Zoon van God zich bediende om de Mensenzoon te worden en de nieuwe tijd te doen beginnen. Daarom wil zij een speciaal jaar vieren, dat aan u is gewijd, een Mariajaar dat Pinksteren aanstaande begint en het volgend jaar met het grote feest van uw Tenhemelopneming zal worden gesloten. Een jaar, dat elk bisdom met bijzondere initiatieven zal vieren om zich in uw mysterie te verdiepen en de devotie jegens u te bevorderen in een hernieuwde betrokkenheid bij de wil van God naar het voorbeeld dat door u, dienstmaagd des Heren, werd gegeven.

Dergelijke initiatieven moeten vruchtbaar in het liturgisch jaar worden ingepast en in de 'geografie' van de heiligdommen die door de vroomheid van de gelovigen in alle delen van de aarde voor u zijn opgericht, o maagd Maria.
Wij willen, o Maria, dat u schittert op de horizon van de advent van onze tijd, wanneer wij de etappe van het derde millennium na Christus naderen. Wij willen het bewustzijn van uw aanwezigheid in het mysterie van Christus en van de kerk verdiepen, zoals het Concilie ons dat heeft geleerd. Daarom is de huidige opvolger van Petrus, die aan u zijn bediening toevertrouwt, van plan zich binnenkort tot zijn broeders in het geloof te richten met een encycliek welke aan u is gewijd, maagd Maria, onschatbare gave van God aan de mensheid.

Document

Naam: FEEST VAN DE HEILIGE MOEDER VAN GOD EN DE TWINTIGSTE WERELDVREDESDAG
Nieuwjaarsdag 1987
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 januari 1987
Copyrights: © 1987, Archief van de Kerken, jrg. 42 nr. 5 k. 350-353
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam