• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Moge op deze zondag, die aan het Evangelie de naam van de Goede Herder ontleent, alle ware, edelmoedige katholieken der gehele wereld zich verenigen in één vurige bede om de Heer de zo noodzakelijke werklieden voor zijn oogst af te smeken. En opdat deze wereldbiddag om roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven de weerklank moge vinden die zo dringend nodig is, willen Wij gaarne een aanmoedigend woord spreken tot al onze dierbare kinderen opdat niemand zich onttrekke aan een zo grote verantwoordelijkheid, aan een zo verheven plicht. Het probleem van een voldoende aantal priesters, raakt immers de gelovigen van nabij. Niet alleen omdat hiervan de godsdienstige toekomst van de christelijke samenleving afhangt, maar evenzeer omdat in dit punt nauwkeurig en onverbiddelijk tot uitdrukking komt hoe het gesteld is met de vitaliteit van het geloof en de liefde in iedere afzonderlijke parochiegemeenschap, in ieder diocees, omdat hierin een getuigenis ligt opgesloten van de morele gezondheid van de christelijke huisgezinnen. Overal waar roepingen tot het priesterschap en tot de geestelijke staat welig ontluiken, daar wordt waarlijk geleefd volgens de geest van het Evangelie, daar vindt men edelmoedige en vrome ouders die niet bevreesd zijn maar zich integendeel verheugen en het als een eer beschouwen om hun kinderen af te staan aan de Kerk, daar treft men ook ijverige en trouwe priesters die de zorg voor de voortzetting van hun eigen priesterschap zien als een der belangrijkste taken van de zielzorg en daar vindt men bovenal genereuse jonge mensen, moedig en met een zuiver hart dat open staat voor de stem van Christus; zij koesteren en voeden in hun binnenste het verlangen om eenmaal de Kerk te mogen dienen, om zich voor het gehele leven te mogen geven aan de zielen, om het voorbeeld van de Goede Herder te mogen navolgen en Hem zo getrouw mogelijk te weerspiegelen.

Document

Naam: OP DE EERSTE WERELDBIDDAG VOOR GEESTELIJKE ROEPINGEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Radiotoespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 12 april 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, jrg. 19, nr. 18
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam