• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan het Concilie danken wij gelukkig de grote waardering voor het koninklijk priesterschap van de gelovigen. Maar het zou voor de heilige Kerk allesbehalve gelukkig zijn, als deze wijze waardering, die men terecht heeft voor dat priesterschap waaraan het hele godsvolk deel heeft, ertoe zou leiden, dat het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap zou worden overschaduwd. Dit algemeen priesterschap immers is in zijn vorm en in zijn beleving afhankelijk van het hiërarchische Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10. Wij zouden zelfs willen zeggen, dat het algemeen priesterschap, naarmate het hoger wordt gewaardeerd, meer is aangewezen op de bediening van het hiërarchisch priesterschap. En des te meer blijkt dan ook, dat de taak die aan het hiërarchisch priesterschap is toevertrouwd daarvan niet kan worden losgemaakt.

Kortom, de Kerk heeft bedienaren nodig, heeft roepingen nodig. Het is eenvoudig niet denkbaar, dat het lot van de Kerk, en daarmee de christelijke heilsbestemming van de wereld, afhankelijk zou zijn van charismatische tekenen of bewegingen, die immers zelf de steun van het dienstambt en de bijstand van het hiërarchisch priesterschap nodig hebben. Integendeel, de Kerk steunt op mensen die door wijding zijn geheiligd, die onuitwisbaar zijn getekend door hun priesterlijke macht, die in hun eigen leven het offer van Christus voortzetten en die krachtens hun wijding dat offer telkens hernieuwen op onbloedige wijze. De noodzaak waarvan wij spreken, vindt ook haar oorsprong in de mentaliteit van de moderne wereld. Wij constateren daarin een groeiende tendens naar secularisering; de zin voor het heilige verdwijnt, alsook de aandacht voor de onverbrekelijke religieuze band tussen God en mens. Maar des te noodzakelijker wordt de aanwezigheid, midden in deze profane wereld, van mensen die officieel zijn aangesteld, opgeleid en gewijd, van 'beheerders van Gods geheimen' (1 Kor. 4, 1). Dat alles moeten wij trouwens ook beamen, als wij zien, dat de Kerk steeds meer zorgen op zich neemt ten dienste van de mensheid. Voor de toekomst zou zij er nooit zeker van kunnen zijn, dat deze taak werd vervuld met kracht en rechtschapenheid zonder priesters die evenzeer in staat zijn tot contemplatie als tot activiteit, die beschikken over de heiligende kracht en over het herderlijk gezag, eigen aan het ambtelijk priesterschap.

Noodzaak. Nodig voor de Kerk zijn - het blijkt uit dit alles - nieuwe, vele en goede bedienaren. Nodig zijn roepingen.

Document

Naam: NOODZAAK VOOR ROEPING, ROEPING VERONDERSTELT VRIJHEID
Roepingenzondag 1968
Soort: H. Paus Paulus VI - Boodschap
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 19 april 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief, jrg. 23, nr. 19
Vert.: Oriƫntatiecentrum voor Kerkelijke Roepingen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam