• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Noodzaak

De vijfde wereldbiddag voor roepingen, die binnenkort (28 april) wordt gehouden, kunnen wij niet voorbij laten gaan zonder daaraan enkele woorden te wijden.

In twee woorden willen wij onze boodschap samenvatten.

Het eerste is: noodzaak. Ja, noodzaak. Wij weten immers, dat de verwerkelijking van de heilsorde mensen eist die hun leven daarvoor beschikbaar stellen. Die noodzaak vloeit voort uit Gods beschikking, waarin Christus de enige bron zou zijn van heil en heiligheid, maar waarin diens zending zou worden voortgezet in tijd en ruimte door mensen die, geroepen om deel te hebben aan Christus' priesterschap, te midden van hun medemensen de onmisbare bedienaars zouden zijn van woord en genade. Het Concilie herinnert er terecht aan, dat het kerkelijk dienstambt door God is ingesteld 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28. En als er een tekort zou komen aan bedienaars van dit ambt dan zou het goddelijk heilsplan zelf daaronder lijden, niet verder worden verwezenlijkt onder het geslacht der mensen.

In het licht van de taak die de Kerk is geroepen te volbrengen, is deze noodzaak wel overduidelijk. De Kerk is apostolisch; dat wil zeggen, dat zij apostelen nodig heeft die haar getuigenis uitdragen en zo haar opdracht volbrengen. De Kerk is katholiek; dat wil zeggen: algemeen; en als zij de haar toebedachte taak plichtsgetrouw wil volbrengen en dus voor alle mensen het middel wil zijn waardoor het rijk van God wordt verwerkelijkt, dan zal zij geladen moeten zijn met een nooit ophoudende expansiedrang, maar dan heeft zij ook steeds nieuwe en steeds meer bedienaars nodig. Bij deze noodzaak, die voortspruit uit haar wezen, komt dan tegenwoordig nog de feitelijke noodsituatie, een bron van zorglijke gedachten voor allen die zich verantwoordelijk voelen voor de Kerk van God. Het aantal bedienaars van het evangelie immers is niet meer toereikend. Statistieken wijzen uit, dat hun aantal vermindert, terwijl hun werkterrein groter wordt.

Document

Naam: NOODZAAK VOOR ROEPING, ROEPING VERONDERSTELT VRIJHEID
Roepingenzondag 1968
Soort: H. Paus Paulus VI - Boodschap
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 19 april 1968
Copyrights: © 1968, Katholiek Archief, jrg. 23, nr. 19
Vert.: Oriƫntatiecentrum voor Kerkelijke Roepingen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam