• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op voorwaarde dat men Gods wil aanvaardt, is iemands verlangen naar genezing goed en diep menselijk, met name als het de vorm aanneemt van een vertrouwvol gebed tot God. Jezus Sirach maant zijn leerling: "Mijn kind, wees niet onnadenkend als je ziek bent, maar bid tot de Heer, want Hij is het die geneest" (Sir 38, 9). Verscheidene psalmen zijn een gebed om genezing Vgl. Ps. 6 .

Rechtstreeks of door tussenkomst van verwanten en vrienden gingen tijdens Jezus' openbaar leven grote aantallen zieken naar Hem toe om genezing te verkrijgen. De Heer gaat erop in, en in de evangeliën ziet men nergens dat Hij hun deze vraag kwalijk zou nemen. De enige klacht van de Heer heeft betrekking op hun mogelijk gebrek aan geloof: "Of Ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft" (Mc. 9, 23) Vgl. Mc. 6, 5-6 Vgl. Joh. 4, 48 .

Niet alleen is het prijzenswaardig als individuele gelovigen voor zichzelf of voor anderen om genezing vragen, maar ook de Kerk zelf vraagt de Heer in haar liturgie om de gezondheid van de zieken. Allereerst heeft zij het Sacrament "dat in het bijzonder bestemd is om hen te sterken die door ziekte beproefd worden: de ziekenzalving". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1511 "De Kerk nam de gewoonte aan door de zalving en het gebed van de priester haar zieke leden toe te vertrouwen aan de lijdende en verheerlijkte Heer, opdat Hij hen zou oprichten en redden". Onmiddellijk voor de zalving plaats heeft, bidt de Kerk bij het zegenen van de olie: "Bescherm naar lichaam en ziel allen die met dit geneesmiddel worden gezalfd; verdrijf alle pijn, geef nieuwe kracht en schenk genezing" en vervolgens wordt in de eerste twee gebeden na de zalving gevraagd om genezing van de zieke." Aangezien het Sacrament onderpand en belofte is van het komend Koninkrijk, is het ook verkondiging van de opstanding, wanneer "de dood niet meer zal bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij" (Openb. 21, 4). Bovendien staat er in het Romeins missaal een misformulier voor zieken, waarin behalve om geestelijke gunsten ook om het welzijn van de zieken gevraagd wordt.

Het Romeins rituaal bevat een orde van dienst voor de zegening van zieken met verschillende gebedsteksten waarin tot God om genezing van de zieken gebeden wordt: in het tweede gebed naar keuze van de Gebeden, in de vier zegeningsgebeden voor volwassenen, in de twee zegeningsgebeden voor kinderen, en in het gebed van de Korte orde van dienst.

Vanzelfsprekend sluit de toevlucht tot het gebed niet het gebruik uit van natuurlijke middelen om de gezondheid te bewaren of te herwinnen, maar veeleer wordt dit aangemoedigd, zoals de zonen en dochters van de Kerk er ook door toe worden gebracht de zieken te verzorgen, hen naar lichaam en geest bij te staan, en te trachten de ziekte te genezen. Immers, "de goddelijke voorzienigheid heeft gewild dat de mens moedig de strijd aanbindt tegen iedere ziekte en dat hij het geschenk van zijn gezondheid met de meeste zorg omringt .... "

Document

Naam: ARDENS FELICITATIS
Instructie over gebeden om van God genezing te verkrijgen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 14 september 2000
Copyrights: © 2001, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam