• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WE COME
Tot de autoriteiten van de centrale regering van India o.l.v. de president

Diepe erkentelijkheid van de Paus
Mijnheer de president, wij komen uwe excellentie onze dank betuigen voor het hartelijke welkom, dat ons werd geboden bij onze aankomst in India. Wij spreken opnieuw onze diepe erkentelijkheid uit voor deze attentievolle en edelmoedige geste alsook voor al de delicate blijken van welwillendheid, die uwe excellentie en de regering van India op zo fijngevoelige wijze hebben betoond zowel bij gelegenheid van het Internationaal eucharistisch congres als bij onze pelgrimstocht naar deze grootste godsdienstige en geestelijke bijeenkomst.
Bewondering voor het volk van India
Met respect en hoogachting geven wij uitdrukking aan onze bewondering voor het volk van India. Wij begroeten dit volk in de persoon van uwe excellentie, staatshoofd en president van India. Onder een wijze leiding als de uwe gaat India opweg naar grotere welvaart en naar steeds hartelijker betrekkingen met de andere volken van de wereld. Wij bidden, dat de ware vrede, gebaseerd op rechtvaardigheid en liefde, en zo vurig verlangd en sterk bevorderd door het volk van India, moge heersen tussen individuen, gezinnen en gemeenschappen en tussen alle volken van de wereld.
Wensen en gebed
Wil ons tenslotte toestaan, uiting te geven aan onze wens, dat de zedelijke en burgerlijke deugden, die de wereld heeft bewonderd in de grote moderne mannen van India, zoals Mahatma Ghandi en Jawaharlal Nehru, de voorspoed, de eendracht en de eer moge verzekeren van het volk van India, op edele wijze zijn menselijk optreden moge blijven kenmerken, het tot een voorbeeld moge maken en het een groot aanzien moge geven in de gehele wereld.
Wij bidden God, dat Hij de talrijke egards, die wij mochten ondervinden, moge vergelden met zijn meest verheven gunsten en overvloedigste genaden.
Antwoord van de Paus op de toespraak van de president
Mijnheer de president, wij danken u oprecht voor uw zeer vriendelijk begroetingswoorden. Als president en staatshoofd is u de personificatie van dit grote land, dat ons altijd dierbaar was en thans nog dierbaarder is vanwege onze ontmoeting met zijn volk en zijn regeerders.
Onze geestelijke pelgrimtocht had een zeer gelukkig begin, en wij verheugen ons over het tweevoudig geluk, persoonlijk te mogen deelnemen aan de belangrijke internationale bijeenkomst te Bombay en te mogen vertoeven onder het geliefde volk van India en het onze diepe genegenheid en belangstelling te mogen tonen.
Moge uwe excellentie steeds Gods bijstand genieten bij de vervulling van uw verheven taak en een rijkdom van hemelse gunsten ontvangen voor uzelf en uw gezin. Moge India door God gezegend worden met zijn overvloedige genaden en met broederlijke liefde en vrede.

Document

Naam: WE COME
Tot de autoriteiten van de centrale regering van India o.l.v. de president
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 3 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens nr. 0720, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam