• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Rechtmatige pluraliteit, verbonden met onderlinge samenwerking
Door deze waarheid te erkennen, erkennen wij ook de verplichtingen, die ze ons oplegt. De eerste verplichting bestaat in de noodzakelijkheid van een innige en broederlijke samenwerking onder hen, die verschillende liturgische tradities volgen. Gij zijt allen en in standvastige trouw aan de leer van de apostelen en de vaders en in het breken van het Brood. Gij zijt een in uw gemeenschap met elkaar en met de opvolger van Petrus, die door de Heer is aangesteld als opperherder van zijn Kerk Misschien is in het verleden de idee van een rechtmatige pluraliteit, verbonden met wederzijdse samenwerking, af en toe verduisterd. Maar thans moeten wij ons opnieuw inzetten voor deze idee. De Constitutie over de Kerk zegt duidelijk: "Krachtens deze katholiciteit geven de afzonderlijke delen van hun eigen rijkdom aan de andere delen en an heel de kerk, Zodat het geheel en de afzonderlijke delen verrijkt worden door de wederzijdse inbreng van allen en toegroeien naar de volheid in de eenheid.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13 Mogen deze woorden gegrift blijven in uw hart en werkelijkheid worden in uw individueel en sociaal leven! Wat een rijkdom van genaden zal het beteken voor uzelf, uw land en de gehele wereld, als deze woorden de bezielende kracht worden bij het getuigen voor de zending, Christus u heeft opgedragen.

Document

Naam: AS WE LOOK OUT
Tijdens de viering volgens de Syro - Malankarese ritus
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens nr. 0720, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam