• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Twee belangrijke vragen worden ons voorgelegd

Paus Johannes XXIII heeft in een H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
La grande aspettazione - Tot de gelovigen aan de vooravond van het Oecumenisch Concilie
Voor de microfoon en de camera vanuit Zijn particuliere bibliotheek
(11 september 1962)
vooral twee dingen benadrukt.

Allereerst wat betrekking heeft op de vrede onder de volkeren. Er is niemand, die geen afschuw heeft van oorlog, niemand, die niet met een vurig verlangen uitziet naar de vrede. Maar het meest van allen verlangt de Kerk ernaar, omdat zij immers de Moeder is van allen. Zij heeft nooit opgehouden bij monde van de Pausen haar liefde voor de vrede en haar vredeswil openlijk te verklaren, altijd bereid om tedere oprechte poging tot de vrede van ganser harte te ondersteunen. Uit alle kracht streeft zij ernaar de volkeren te verenigen en tussen hen een wederzijdse waardering van gevoelens en handelen te bevorderen. Is deze Concilievergadering in haar wonderlijke verscheidenheid van rassen, volkeren en talen niet een getuigenis en een schitterend teken van gemeenschap in broederlijke liefde? Wij verklaren plechtig, dat alle mensen broeders zijn tot welk ras of volk zij ook behoren.

Bovendien dringt de Paus aan op sociale rechtvaardigheid. De leer, uiteengezet in de Encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
toont duidelijk aan, dat de Kerk in de wereld van vandaag dringend nodig is om de onrechtvaardigheden en de onbillijke ongelijkheid te veroordelen, om de juiste orde van goederen en bezittingen te herstellen, zodat volgens de beginselen van het Evangelie het leven van de mens menselijker wordt.

Document

Naam: BOODSCHAP VAN DE CONCILIEVADERS
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Overig document
Datum: 20 oktober 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e Jrg. pag. 1025-1026
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam