• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De voorspraak van Maria

Eerbiedwaardige broeders, herders van Gods kudde over heel de wereld, en beminde priesters, onze broeders en zonen: nu wij onze brief gaan besluiten, sporen wij, gedreven door Christus’ liefde, u aan om met nieuw vertrouwen en nieuwe kinderlijke hoop uw ogen en uw hart te richten op de liefdevolle Moeder van Jezus Christus en van de Kerk, en haar moederlijke en machtige voorspraak af te smeken voor de katholieke priesters. Want het volk Gods bewondert en vereert Haar als beeld en model van de Kerk van Christus, in het geloof, in de liefde en in de volmaakte vereniging met Hem. Moge Maria, Maagd en Moeder, voor de Kerk, die eveneens maagd en moeder worden genoemd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 63.64, verkrijgen, dat zij zich altijd en met nederigheid zal mogen beroemen op de trouw van haar priesters aan de verheven gave van de maagdelijkheid, en dat zij het celibaat steeds meer mag zien bloeien en gewaardeerd door mensen uit elk milieu. Dan zullen er steeds meer komen, die “het goddelijk Lam volgen, waarheen het ook gaat” (Openb. 14, 4).

De vaste hoop van de Kerk

In dit opzicht stelt de Kerk haar vertrouwen op Christus en is zij vervuld van hoop, en hoewel zich duidelijk bewust van het onrustbarend tekort aan priesters in verhouding tot de geestelijke noden van de wereldbevolking, toch vertrouwt zij vast, steunend op de onuitputtelijke en mysterievolle hulp van Gods genade, dat een hoge geestelijke kwaliteit van de priesters ook een grotere kwantiteit ten gevolge zal hebben, “want voor God is alles mogelijk” (Mc. 10, 27) Vgl. Lc. 1, 37 .

Slot en zegen

In dit geloof en in deze verwachting schenken wij aan u, eerbiedwaardige broeders, en aan uw priesters en gelovigen als onderpand van Gods genade en als teken van onze vaderlijke liefde van harte onze apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op 24 juni 1967, feest van Sint-Johannes de Doper, in het vijfde jaar van ons Pontificaat.

Paus Paulus VI

Document

Naam: SACERDOTALIS CAELIBATUS
Over het priestercelibaat
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0825, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam