• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verantwoordelijkheid van heel het volk Gods

Het deugdzaam leven van de priester is een zegen voor de gehele Kerk, een buitengewone rijkdom en eer, een voorbeeld en een weldaad voor het gehele volk Gods. Daarom doen wij op alle gelovigen, onze zonen in Christus, een liefdevol en dringend appèl, om zich ook verantwoordelijk te voelen voor een deugdzaam leven van hun broeders, die de taak op zich hebben genomen, hen als priesters te dienen voor hun eeuwig heil. Laten zij dus bidden, laten zij de priesterroepingen steunen, laten zij de priesters helpen door hun volgzaamheid en kinderlijke liefde, door hun loyale medewerking, om hun zodoende moed te geven door een spontaan beantwoorden aan hun herderlijke zorgen. Laten zij hun vaders in Christus bemoedigen om allerlei moeilijkheden te overwinnen, die zij vaak ondervinden bij een volledige en trouwe vervulling van hun plichten, tot stichting van de mensen. Laten zij in een geest van geloof en christelijke liefde een grote eerbied en een fijngevoelige reserve in acht nemen ten opzichte van de priester, vooral als een man, die geheel is toegewijd aan Christus en de Kerk.

Aansporing tot de leken

Onze aansporing richt zich vooral tot de leken, die God met meer ijver en vurigheid zoeken en die streven naar de christelijke volmaaktheid in de wereld; juist zij kunnen door hun hartelijke en oprechte vriendschap een grote steun zijn voor de priesters. De leken immers, die zich bezig houden met aardse aangelegenheden en die tegelijkertijd hun doopbeloften trachten te beleven, kunnen in sommige gevallen licht en sterkte geven aan de priester, opdat deze, in zijn dienst aan Christus en de Kerk, in bepaalde omstandigheden en ten gevolge van de slechte en troebele geest van deze wereld, geen schade lijdt in de volledige trouw aan zijn roeping. Op deze manier zal heel het volk Gods eer brengen aan de Heer Jezus in degenen, die Hem vertegenwoordigen en van wie Hij gezegd heeft: “wie u opneemt, neemt Mij op, en wie Mij opneemt, neemt Hem op, die Mij gezonden heeft” (Mt. 10, 40), woorden, waarmee Hij zijn beloning toezegt aan hen, die, hoe dan ook, liefde betonen aan de predikers van het Evangelie en hen ter zijde staan. Vgl. Mt. 10, 40

Document

Naam: SACERDOTALIS CAELIBATUS
Over het priestercelibaat
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0825, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam