• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bevoegdheid van de Kerk

Zeker, het charisma van de roeping tot het priesterschap, dat gericht is op de goddelijke eredienst en op de godsdienstige verzorging van het christenvolk, verschilt van het charisma, waardoor men het celibaat kiest als een aan God gewijde levensstaat. (Zie boven nrs. 5 en 7) Maar de roeping tot het priesterschap, hoewel door God geschonken, komt pas tot voltooiing en resultaat door het onderzoek en de goedkeuring van hem, die de macht en de verantwoordelijkheid draagt voor het dienstwerk aan het christenvolk. En daarom behoort het tot de competentie van de kerkelijke overheid om, naar gelang van de omstandigheden van plaats en tijd, te bepalen, aan welke vereisten degenen moeten voldoen, wie de geestelijke belangen van de menen en de dienst van de Kerk zullen worden toevertrouwd, en welke kwaliteiten zij moeten bezitten.

Document

Naam: SACERDOTALIS CAELIBATUS
Over het priestercelibaat
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0825, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam