• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De solidariteit als doel van de moderne beschaving

Wij zijn nog vol van de indrukken van onze reis, pas geleden, naar Bombay. Deze reis had, gelijk men weet, een religieus doel; maar ze heeft voor ons tegelijkertijd een enorme menselijke betekenis gekregen. Als vreemdeling en als pelgrim zijn wij naar een ver en ons onbekend land gegaan; wij hadden er vreemd en geïsoleerd kunnen blijven, slechts omgeven door onze broeders in het geloof. Maar wij hebben er een ontmoeting gehad met een volk. Met een talrijk, een feestvierend en juichend volk. Het leek ons, dat dit volk de reusachtige volken van het onmetelijke India vertegenwoordigde en met hen de volken van heel Azië, die gelijk u weet, niet katholiek zijn, maar hoffelijk, openstaand en vol verlangen, een blik, een woord op te vangen van die vreemde bezoeker uit Rome, die wij waren . werkelijk, het is een moment geworden van begrijpen, van geestelijk contact. Wat deze enthousiaste menigte in onze gezien heeft, weten wij niet. Wij hebben in dit volk gezien een waardige mensheid, vergroeid met haar duizendjarige culturele tradities, wel niet alle christelijk, maar diep geestelijk en in menig opzicht goed en sympathiek, zeer oud en tevens jong, en op het ogenblik vol vitaliteit en gericht op iets, dat zelfs de verbazingwekkende vooruitgang niet kan geven, misschien wel kan tegenhouden.

Een gevoel van diepe genegenheid heeft ons toen de bevestiging gegeven van wat het christendom sinds eeuwen leert en wat door de ontwikkeling van de beschaving langzaam en geleidelijk wordt erkend en verkondigd: de mensen zijn broeders. De betrekkingen tussen de mensen worden zó gemakkelijk en veelvuldig, dat ze vanzelf moeten uitmonden in liefde. De afstanden zijn zozeer verkort en bijna opgeheven, dat de liefde universeel moet worden. het begrip naaste, dat reeds door het evangelie van de Samaritaan wordt verbreed over de conventionele grenzen heen, omvat nu de gehele mensheid: iedereen is onze naaste. Enerzijds dringt de nood van de evenmens zich steeds duidelijker aan ons op en doet een steeds dwingender beroep op ons. Van de andere kant wordt de mogelijkheid hen te helpen, steeds groter. Hierdoor zien wij thans beter in, welk doel de opbouw van de beschaving in onze tijd moet natreven: organiseren van de solidariteit onder de mensen om aan iedereen zijn dagelijks brood en zijn waardigheid te verzekeren en om iedereen te doen begrijpen, dat het hoogste ideaal gelegen is in het gemeenschappelijk welzijn.

Document

Naam: LA RICORRENZA
Kerstboodschap 1964
Soort: H. Paus Paulus VI - Radiotoespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0720, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam