• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij deze wens gaat onze vaderliefde in een wereldwijde omarming uit naar alle mensen, voor wier heil de goddelijke Verlosser op aarde is gekomen. In het bijzonder richten wij ons tot onze vereerde broeders en beminde zonen, vooral tot hen, die op het Kerstfeest hun blijdschap en hun geluk niet naarbuiten kunnen tonen vanwege de pijnlijke beperkingen, waaraan zij nog steeds onderworpen zijn. wij richten ons verder tot de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, op de eerste plaats tot onze dierbare missionarissen, wier zorgen en moeilijkheden ons zo goed bekend zijn.
Bijzondere zorg voor de armen en noodlijdenden

Wij richten ons ook tot alle christelijke huisgezinnen, tot de edelmoedige en veelbelovende jeugd, tot de onschuldige kinderen, tot de enthousiaste jongemensen. Onze liefde gaat ook uit naar de arbeiders en beroepsmensen met hun afmattende en soms eentonige dagelijkse arbeid; naar de zieken en lijdenden met hun last van leed, alleen gekend door God, die alles begrijpt en beloont. En heel speciaal denken wij aan de armen over heel de wereld. Hun angsten en hun droefheid wekken in ons een gevoel van diep meeleven. Moge het goddelijk Kind hun de troost schenken van hun liefde en de rust van een herleefd vertrouwen. En moge Het allen, die er de mogelijkheden en de middelen toe hebben – op de eerste plaats de verantwoordelijke autoriteiten – stimuleren om zich aaneen te sluiten in een constructieve inspanning, een concrete solidariteit, om met nieuwe middelen, met de zo dringend vereiste voorzieningen, volgens een weloverwogen program, de onmetelijke nood van de armen in de wereld te lenigen en tegemoet te komen aan hun verwachtingen, waarin zij niet langer teleurgesteld mogen worden.

Zegen
Met deze hartelijke gevoelens herhalen wij onze kerstwens en schenken wij van ganser harte aan u allen, die naar ons luistert, en aan de gehele mensengemeenschap, onze sterkende en apostolische zegen als onderpand en teken van de liefde van het goddelijk Kind van Bethlehem.

Document

Naam: LA RICORRENZA
Kerstboodschap 1964
Soort: H. Paus Paulus VI - Radiotoespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0720, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam